top of page
Logo.jpg

Stichting Nederlandse Theater Traditie

Sinds 2005 is op initiatief van Marty Hinrichs de Stichting Nederlandse Theater Traditie gesticht.

De bestuursleden zijn:   Jacques d'Ancona, Fred Bredschneyder, Mark den Hertog, Jan v/d Neut, Danny Nooy en

René Ruiter.

Doelstelling

 

De Stichting Nederlands Theatertraditie stelt zich ten doel: het in stand houden van traditionele podiumkunsten en/of      theatergezelschappen die zich hiermee bezighouden.

 

Hiertoe behoren onder meer het  volkstoneel zoals dat vanaf ±1900 door de families Nooy en Bouber werd geproduceerd en gespeeld en de  authentieke Weense Operette, waarvoor Fritz Hirsch in 1926, met het eerste professionele operettegezelschap in Nederland, de aanzet heeft gegeven en later onder Meijer Hamel, Fritz Steiner en Otto Aurich tot volle wasdom is gekomen.  Deze 'drager van ons cultureel erfgoed' maar ook andere theatervormen dreigen uit het Nederlands theater aanbod te verdwijnen of zijn reeds verdwenen. Omdat deze unieke Nederlandse theatervormen een onderdeel is van ons cultureel erfgoed, maakt de Stichting zich sterk en wil zich inzetten om deze traditierijke theatervormen voor ons theaterbestel te behouden en wat verder daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

De middelen die de Stichting hierbij wil aanwenden zijn onder meer:                                             

   

  • Het (laten) organiseren en/of produceren van (culturele) evenementen;

  • Het (laten) organiseren en/of produceren van theaterproducties;

  • Het (laten) organiseren en/of produceren van TV-producties;

  • Het (laten) geven van opleidingen, lessen en trainingen.

 

Dit in samenwerking met culturele partners, plaatselijke-, regionale- en/of landelijke overheden.

De veranderingen in onze samenleving zijn mede af te lezen aan het gedifferentieerde culturele aanbod. Dit kan, naast het instandhouden van de traditionele podiumkunsten, als een  positieve ontwikkeling worden gezien. 

De Stichting ziet het daarom als haar taak om samen met o.a. schouwburgdirecties, zorg te dragen voor het behoud van deze oorspronkelijke theatervormen  binnen ons Nederlands theaterbestel. 

 

Wij zien “toekomst in het verleden” en zien derhalve graag met U, naast vertrouwd repertoire, ook nieuw en oorspronkelijk repertoire tegemoet.  

Koptekst 6.jpg
bottom of page